Jak jist zpusoby rozsireni sexualniho clena

Lincoln: iUniverse, Pachateli sexuálních vražd jsou většinou muži ve věku do třiceti roků, tak jako ostatní sexuální agresoři. Opakovaně jsme se setkali s popisem sexuální agresivity v lesbických vztazích. Většina pachatelů se totiž při těchto procesech snaží oběť všemožně dehonestovat a snížit tak její věrohodnost. Více násilí bývá ve vztazích dospělých homosexuálů k mladistvým partnerům.

Kinseyho Jak jist zpusoby rozsireni sexualniho clena sexuální orientace[ editovat editovat zdroj ] Kinseyho stupnice Nejčastěji citovaným výsledkem z Kinseyho zpráv je výskyt sexuálních orientací. Je třeba zdůraznit, že Kinsey sledoval především sexuální chování, nikoliv erotické prožívání a sebepojetí.

Kanibalismus v živočišné říši[ editovat editovat zdroj ] Kanibalismus se vyskytuje v přírodě nejčastěji u dravých živočichůkteří mohou například požírat své zraněné druhy.

Provozování sexuálních praktik s osobami nějakého pohlaví není považováno za příliš směrodatný příznak sexuální orientace v dnešním významu. Kinsey k posuzování sexuálního chování zavedl škálu od 0 do 6, na níž stupeň 0 odpovídal výhradní heterosexualitě6 výhradní homosexualitě3 vyvážené bisexualitě. Mimo škálu stojí kategorie X, do níž patří osoby, které nejsou přitahovány nebo vzrušovány ani muži, ani ženami asexualita.

Tento údaj se stal symbolem homosexuální menšiny. Koncem dvacátého století byl tento lineární polární model v některých teoriích nahrazen modelem, v němž reaktivita vůči mužům a reaktivita vůči ženám jsou pojaty jako vzájemně nezávislé proměnné, jejichž reálná závislost musí být teprve předmětem nezávislého zkoumání. Tato Hormony zvysi penis článku není dostatečně ozdrojovánaa může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit.

Jste-li s popisovaným předmětem seznámeni, pomozte doložit uvedená tvrzení doplněním referencí na věrohodné zdroje. Například rozložení respondentů na Kinseyho škále je možné Jak jist zpusoby rozsireni sexualniho clena různými způsoby. Metodika[ editovat editovat zdroj ] Kinsey a jeho spolupracovníci provedli více než 10 rozhovorů s muži a ženami[3] jichž se ptali na jejich manželské i mimomanželské sexuální praktiky a zkušenosti, údaje o sexuálních znalostech, názorech, orientaci, masturbaci a další osobní sdělení a údaje.

Dotazník obsahoval více než otázek dle jiného zdroje otázek.

Navigační menu

Zápisy rozhovorů byly anonymizovány z důvodů diskrétnosti. Mezi dalšími zdroji údajů byly například i záznamy odsouzených zneuživatelů dětí. Všechen zdrojový materiál, včetně originálních zápisů výzkumníků, zůstal v Kinseyho institutu k dispozici kvalifikovaným výzkumníkům, kteří projeví zájem jej použít. Statistiky byly sestavené a interpretované mnohem pečlivěji, než bylo v době jejich vzniku běžné, a jejich diskrétnost byla mnohem pečlivěji chráněna.

Master Story Merabh

Kinsey používal při výpočtech vážený průměrčímž minimalizoval vliv netypických skupin. Je také známo, že Kinsey v rámci výzkumu natáčel v podkroví svého domu sexuální akty. Životopisec Jonathan Gathorne-Hardy vysvětlil, že Kinseyho dům byl pro takové filmování používán z důvodů utajení, protože by bylo skandální, kdyby se o něm veřejně vědělo. Vyskytly se i názory, že Kinseyho filmy nebyly ve skutečnosti vědecké, ale pornografické.

Vědecká kritika[ editovat editovat zdroj ] Hlavní kritika se týká výběru vzorku. V roce vydání Sexuálního chování muže,výbor Amerického statistického sdružení American Statistical Associationjehož členy byli významní statistici jako například John Tukeyodmítli způsob vytvoření výzkumného vzorku.

Například Abraham Maslow Kinseymu vytýkal, že nebral v úvahu zkreslení vzniklé tím, že údaje byly získány pouze od těch lidí, kteří měli zájem se výzkumu účastnit. V roce Gebhard společně s Alanem B. Gebhard, k svému překvapení, nezjistil významné rozdíly ve výsledcích oproti původním Kinseyho závěrům. A jako na zavolanou, tým nezávislých statistiků studujících Kinseovy postupy došel již roku k závěru, že jedinečnost problémů, které jsou předmětem sexuálního výzkumu, vylučuje vytvoření skutečně náhodných vzorků, a že postup výzkumných rozhovorů byl výjimečně dovedný.

Kinseyho práci dokonce označili za velkolepou snahu. Přesto není dostatek důvodů k domněnce, že výzkumný vzorek lze považovat za věrně reprezentující celé americké obyvatelstvo. Výzkum byl také příliš zaměřen na vnější chování a takřka vůbec nepostihuje emoční a vůbec neorgasmické projevy sexuality. To může být ovlivněno i jistou emoční plochostí samotného Kinseyho, ale i dobovým pojetím vědy, v němž za skutečnou vědu bylo považováno pouze měření a čísla.

Obvinění ze zneužití dětí[ editovat editovat zdroj ] Tato část článku není dostatečně ozdrojovánaa může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit.

V Kinseových zprávách jsou údaje týkající se předpubertálních orgasmů. Příklady nejvyšší frekvence.

Jak jist zpusoby rozsireni sexualniho clena Stala velikost clena

Judith A. Reismanová obviňuje Kinseyho a jeho tým ze sexuálního zneužití dětí, jímž bylo podle ní získání některých údajů do Kinseyho zpráv. Americká vlivná křesťansko-konzervativní lobbyistická organizace Rada pro výzkum rodiny Family Research Council, FRC je významným kritikem.

Reismanová odhalila systematické sexuální zneužívání chlapců Dr. Alfredem Kinseym. Přitom poukazují především na informace v tabulce 32 a říkají, že jediným způsobem, jak mohly být získány tak přesné údaje, může být spolupráce se zneuživateli dětí.

Naproti tomu je otázkou, zda výpovědi dětí podané v přítomnosti rodičů lze považovat za věrohodné, protože většina z dětí se v přítomnosti rodičů pochopitelně vyjadřuje o svých intimních záležitostech méně otevřeně.

Sexuální delikvence

Nezjednával ani nepřesvědčoval nikoho k experimentům na dětech ani na takových experimentech nespolupracoval.

Mnoho z těchto informací bylo získáno od dospělých vzpomínajících na své vlastní dětství.

Jak jist zpusoby rozsireni sexualniho clena Clen neskutecnych rozmeru

Některé byly od rodičů, kteří pozorovali své děti, jiné od učitelů, kteří zpozorovali sexuální chování nebo interakce dětí, a Kinsey uvedl, že prováděl rozhovor i s devíti muži, kteří měli sexuální zkušenosti s dětmi a kteří mu řekli, jak děti odpověděly a reagovaly.

Myslíme si, že jeden z těchto mužů byl zdrojem údajů uvedených v knize. Deník tohoto muže začíná v rocedlouho před Kinseyho výzkumy.

Bancroft dále prohlásil, že Kinsey výslovně poukazoval na ilegalitu mužova počínání, ale že zaručil anonymitu tohoto zdroje. V Německu se objevila informace, že Kinsey v rámci výzkumu komunikoval také s nacistickým důstojníkem. Dopisoval si údajně s Kinseym a pravidelně mu posílal záznamy o svých zločinech.

Ideologická a etická opozice[ Jak jist zpusoby rozsireni sexualniho clena editovat zdroj ] Tato část článku není dostatečně ozdrojovánaa může tedy obsahovat informace, které je třeba ověřit.

Děkujeme za Vaše hodnocení. Vaše hodnocení ovšem nebylo vloženo článek je možné hodnotit jen jednou za den!

Mnozí příznivci konzervativně-křesťanského pohledu nesouhlasili s Kinseyho metodami a východisky. Považovali Kinseyho stoupence za zpustlé libertiny a Kinseyho výzkumy za narušování morálky. Dodnes u většiny z nich Kinseyho jméno vyvolává odmítavé reakce.

Jak jist zpusoby rozsireni sexualniho clena Velikost clena a delka delky prstu

Tyto skupiny často obviňují Kinseyho práci Fotografie o velikosti muzskeho clenu podpory nezdravých sexuálních praktik a mravů a úpadku ve společnosti. Reismanová i FRC trvají na tom, že údaje o dětské sexualitě nebylo možné získat jinak než aktivní spoluúčastí na sexuálním zneužívání dětí.

Jak jist zpusoby rozsireni sexualniho clena clen velke velikosti

FRC se však především zabývá Kinseovými výzkumy sexuální orientace a homosexuality. Kinsey tvrdil, že lidé nespadají jednoznačně do kategorií výhradní heterosexuality nebo výhradní homosexuality, ale že většina lidí se nachází někde mezi nimi na spojité škále s homosexualitou a heterosexualitou v krajních bodech a bisexualitou ve středním bodu.

FRC vnímá Kinseyho práce jako podporu snah o legitimizaci homosexuality.