Hacho zvysuje jeji pero, Kniha: Emil Hácha ( - ) (Tomáš Pasák) | Martinus

Hácha totiž během protektorátu musel spolupracovat s nacistickým Německem a komunisté jej po válce označili nálepkou kolaboranta. Celkově o mozkové příhodě můžeme říct, že její riziko vzniku se zvyšuje s věkem. Co je Vlastní známka? Jestliže byl někdejší třetí československý prezident, později "státní prezident Protektorátu Čechy a Morava" po druhé světové válce po dlou­há desetiletí oficiální historiogra­fií a publicistikou hodnocen převážně ne­gativně, v období po roce se hodnocení osobnosti Emila Háchy vý­­raz­ně proměnilo, a to mimo jiné díky práci PhDr. HCMP se většinou léčí chirurgicky.

Vydavateľstvo Viac o knihe Emil Hácha byl a zřejmě i zůstane jedním z nejkontroverznějších českých a československých státníků v dějinách dvacátého století. Jestliže byl někdejší třetí československý prezident, později "státní prezident Protektorátu Čechy a Morava" po druhé světové válce po dlou­há desetiletí oficiální historiogra­fií a publicistikou hodnocen převážně ne­gativně, v období po roce se hodnocení osobnosti Emila Háchy vý­­raz­ně proměnilo, a to mimo jiné díky práci PhDr.

Hacho zvysuje jeji pero

Tomáše Pasáka. Nové vydání Pasákovy obsáhlé mo­n­ografie Emil Hácha - doznalo oproti původní podobě vý­znam­ných změn: bylo rozšířeno o de­sítky dosud nepublikovaných archivních do­kumentů, poznámek, fotografií, jakož i výběr z memoárů pamětníků a Háchových spolupracovníků, které ilustrují dobové poměry, doplňují a upřesňují pohled na činnost Emila Háchy.

Součástí nového vydání knihy je i nedávno zpracovaný grafologický rozbor Háchova rukopisu.

Hacho zvysuje jeji pero

Rozsáhlý obrazový materiál čítá té­měř dvě stě Hacho zvysuje jeji pero a dokumentů. Pasákova biografie o Emilu Hácho­vi vznikala více než 20 let. Nava­zuje na obsáhlou habilitační práci "Pod ochra­nou říše" jejíž sazba byla v na­kladatelství Naše vojsko roku z po­­­litických důvodů rozmetána — au­tor se její obhajobou habilitoval v roce na FF UK v Praze.

Hacho zvysuje jeji pero

Pasákova publikace Emil Hácha - zůstává jedním ze zásadních historio­grafických děl, bez něhož se neobejde nikdo, kdo se chce se­známit s osob­ností Emila Háchy a obdobím Hacho zvysuje jeji pero Čechy a Morava.

Našli ste v našom obsahu nejaké nepresnosti?

The taboo secret to better health - Molly Winter

Dajte nám o tom vedieť. Máte o knihe viac informácií ako je na tejto stránke alebo ste našli chybu?

Hacho zvysuje jeji pero

Budeme vám veľmi vďační, ak nám pomôžete s doplnením informácií na našich stránkach. Počet strán.

Hacho zvysuje jeji pero