Urcete dokonalou velikost clenstvi

Hajný - podmět nazýval - přísudek její - přívlastek úpravu - předmět lektvarů - přívlastek čarováním - doplněk Po návratu uvařila maminka oběd. Po návratu - př. U paty - př.

Počet zobrazení: Transkript 1 Větné rozbory Graficky označte a určete jednotlivé větné členy: Z psacího stolu spadla moje kniha.

Aritmetická posloupnost

Můj - přívlastek kamarád - podmět má - přísudek dnes - př. Venku - př. Obrovský - přívlastek balvan - podmět zatarasil - přísudek příjezdovou - přívlastek cestu - předmět Nad vrcholy hor se stahovala černá mračna. Nad vrcholy - př. Při rychlosti - př.

Po příjezdu - př. Dnes - př. Ráno - př. Na zahradě - př.

Počet zobrazení: Transkript 1 Větné rozbory Graficky označte a určete jednotlivé větné členy: Z psacího stolu spadla moje kniha.

Předseda - podmět poprosil - přísudek oba - přívlastek hosty - předmět o příspěvek - předmět diskusní - přívlastek Naši skláři vyvážejí své výrobky do cizích zemí. Naši - přívlastek skláři - podmět vyvážejí - přísudek své - přívlastek výrobky - předmět cizích - přívlastek do Urcete dokonalou velikost clenstvi - př. Nákladní - přívlastek automobily - podmět dopravovaly - přísudek na stavbu - př. Na vrcholu - př. Tvarohový - přívlastek koláč - podmět všem - předmět velmi - př.

Na podzim - př. Třídní - přívlastek učitel - podmět sebral - přísudek domácí - přívlastek Urcete dokonalou velikost clenstvi - předmět I přes nepříjemnosti nakonec vše dobře skončilo. I přes nepříjemnosti - př. Maminka - podmět chodí - přísudek do lesa - př. V obkladech - př. Na dvoře - př. Martin - podmět mi - předmět přinesl - přísudek k narozeninám - př. Babička - podmět vypravovala - přísudek dětem - předmět před spaním - př.

Mezi stromy - př. Prudký - přívlastek vítr - podmět oznamoval - přísudek příchod - předmět bouře - přívlastek Zemědělci vyseli připravené obilí. Zemědělci - podmět vyseli - přísudek připravené - přívlastek obilí - předmět Turisté se usadili ve stínu staré lípy. Turisté - podmět se usadili - přísudek ve stínu - př. Lesní - přívlastek mýtinu - předmět zalévalo - přísudek měsíční - přívlastek světlo - podmět Stiskl jsem příteli upřímně ruku.

Stiskl jsem - přísudek příteli - předmět upřímně - př. Trať - předmět probíhající - přívlastek na území - př. Rychlík - podmět z Brna - přívlastek přijel - přísudek druhé - přívlastek na nástupiště - př.

Babička - podmět vyprávěla - přísudek vnoučatům - předmět pohádky - předmět o vílách - přívlastek Hajný prošel odpoledne celý revír. Děvčata - podmět tancovala - přísudek bosa - doplněk Kočka přeskočila na doškovou střechu.

Urcete dokonalou velikost clenstvi Lek je zvysenim clena

Kočka - podmět přeskočila - přísudek doškovou - přívlastek na střechu - př. Tatínek - podmět se vrátil - přísudek z lázní - př. Martinovi - předmět působí - přísudek největší - přívlastek potíže - předmět fyzika - podmět Jana takovou situaci nezvládla.

Jana - podmět takovou - přívlastek situaci - předmět nezvládla - přísudek Hostitelka přinesla čerstvé vdolečky z jemné mouky. Hostitelka - podmět přinesla - přísudek čerstvé - přívlastek vdolečky - předmět z mouky - přívlastek jemné - přívlastek Ze tmy k nám zaznělo táhlé zamňoukání našeho Macíka. Ze tmy - př. Na horách - př. V létě - př. Veverka - podmět rychle - př.

V parku - př. Nad obzorem - př. O Vánocích - př. V rukou - př. Městské - přívlastek trávníky - podmět se zazelenaly - Velikost normy normy po dešti - př.

Prudké - přívlastek slunce - podmět nepříjemně - př.

Domů - př. Zámkem - př. Jarní - přívlastek práce - podmět na osevu - přívlastek polí - přívlastek postupovaly - přísudek velmi - př.

Не было мужчины или женщины без какого-нибудь всепоглощающего интеллектуального занятия. Эристон, к примеру, проводил немалую часть времени в длительных диалогах с Центральным Компьютером.

Nejlepší - přívlastek žáci - podmět jeli - přísudek na rekreaci - př. Ze zámku - př. Hajný - podmět nazýval - přísudek její - přívlastek úpravu - předmět lektvarů - přívlastek čarováním - doplněk Po návratu uvařila maminka oběd.

Po návratu - př. Závodník - podmět překonal - přísudek svůj - přívlastek dosavadní - přívlastek rekord - předmět Veselý smích dívek splýval s radostným výskáním chlapců. Veselý Urcete dokonalou velikost clenstvi přívlastek smích - podmět dívek - přívlastek splýval - přísudek 8 radostným - přívlastek s výskáním - předmět chlapců - přívlastek Nejspolehlivější spolužák byl jednohlasně zvolen předsedou.

Nejspolehlivější - přívlastek spolužák - podmět byl zvolen - přísudek jednohlasně - př. Vybrané - přívlastek žákyně - podmět nás - předmět pozdravovaly - přísudek kytičkami - př. Na poradě - př. Ovoce - předmět jsme přivezli - přísudek domů - př.

Naši - přívlastek chlapci - podmět potůček - předmět snadno - př. V základech - př. Skákat - podmět do vody - př. Ze sálu - př. Nehlučně - př. Naši - přívlastek umělci - podmět odjeli - přísudek v sobotu - př. Stará - přívlastek babička - podmět si připadala - přísudek opuštěná - doplněk Větrné mlýny napřahovaly svá ramena k nebi. Větrné - přívlastek mlýny - podmět napřahovaly - přísudek svá - přívlastek ramena - předmět k nebi - př.

Těžká - přívlastek Urcete dokonalou velikost clenstvi - podmět válce - přívlastek drtila - přísudek nasypaný - přívlastek štěrk - předmět Nad námi se klenula jasná obloha. Nad námi - př. I přes zákaz - př. Jirásek - podmět je - přísudek náš - přívlastek Zvyseni oteplovani masti nejvýznamnější - přívlastek spisovatel - přísudek Láhev odnesou skláři do chladicí pece.

Láhev - předmět odnesou - přísudek skláři - podmět chladicí - přívlastek do pece - př.

Urcete dokonalou velikost clenstvi Vyhodne velikosti clenstvi

Správně - př. Na hřišti - př.

Domorodí - přívlastek obyvatelé - podmět k nám - předmět se chovali - přísudek velmi - př. Na ulicích - př. Po příchodu - př. Otec - podmět si opravoval - přísudek vše - předmět sám - doplněk Ze síňky se vcházelo přímo do světnice. Ze síňky - př. Noční - přívlastek můry - podmět 11 vířily - přísudek dohasínajícím - přívlastek nad ohněm - př. Rozzlobený - přívlastek otec - podmět položil - přísudek neočekávaně - př.

Znám - přísudek překrásný - přívlastek kout - předmět naší - přívlastek země - přívlastek Po Urcete dokonalou velikost clenstvi pomáhali všichni obyvatelé vesnice.

Po požáru - př. Ze skladu - př.

Urcete dokonalou velikost clenstvi Velikost clena u koni

Kapra - předmět jsme donesli - přísudek živého - doplněk Auto dostalo v ostré zatáčce smyk. Auto - podmět dostalo - přísudek ostré - přívlastek v zatáčce - př. Před půlnocí - př. Pohotový - přívlastek komentátor - podmět hovořil - přísudek před zahájením - př. Po hodinách - př. Malý - přívlastek Petr - podmět v krajině - př.

  • Aritmetická posloupnost – vyřešené příklady
  • Огромные двери распахнулись, и он вышел из зала.
  • Jaky masti zvysi clen

Auta - podmět jezdila - přísudek po silnicích - př. Usměvavé - přívlastek sluníčko - podmět zlatilo - přísudek unaveně - př. Tisíce - podmět ježků - přívlastek hynou - přísudek každoročně - př.

Náš - přívlastek dům - podmět stál - přísudek na okraji - př. Syn - podmět velmi - př. Prázdniny - předmět jsme prožili - přísudek u babičky - př. Vynalézavý - přívlastek konstruktér - podmět urychlil - přísudek výrobu - předmět strojních - přívlastek součástek - přívlastek Mořská oka upoutala naši pozornost.