Kliknete na polozku Postupna lekce

Zavolá se funkce doGet, ta sestaví výslednou podobu naší aplikace, doplní do ní funkce napsané v JavaScriptu a výsledek se zobrazí v prohlížeči. Ještě si řekneme něco k hledání chyb. V dalším kroku si načteme všechna data z pojmenovaného rozsahu kategorie. Budeme tak mít v tabulce přehled o tom, kdy jsme který výdaj zadávali. Nebudeme to příliš komplikovat, vystačíme si se třemi položkami, kategorie do které výdaj spadá, částka a popis o jaký výdaj šlo. Po funkci uloz tedy budeme chtít aby vzala data z formuláře a postarala se nějak o jejich uložení do naší tabulky.

Vytvořte návrh dílu nebo sestavy na bázi rozvržení. V sestavě vytvořte skicu rozvržení sestavy a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně umístěny. Přidejte díly do sestavy.

Lekce 19 - Výběr položek v CollectionView v Xamarin.Forms

Vytvořte novou sestavu ze stávajícího dílu nebo sestavy a poté přidejte součásti do sestavy. Můžete také vytvořit díl v kontextu sestavy a poté použít při návrhu dílu geometrii ostatních součástí sestavy. Nový díl je uložen v souboru sestavy jako virtuální součást. Nový díl můžete uložit v samostatném souboru dílu, abyste ho mohli změnit nezávisle na sestavě.

Přehled nástrojů pro strojírenské návrhy

Upravte umístění, orientaci a stavy zobrazení součásti. K přesunu součástí sestavy použijte možnostiPřesunout součást a Otočit součást Pomocí možnosti Stavy zobrazení určete jednotlivé režimy zobrazení drátový, skryté hrany odstraněné atd.

Ovládejte pohyb sestavy a definujte záměr návrhu. Například můžete zarovnat hřídel soustředně s válcem, který jí posouvá.

Pomocí nástrojů pro vazby můžete přidat do sestavy vazební vztahy, které řídí pohyb dílů: Nástroj pro Standardní vazby určuje standardní vazební vztahy mezi součástmi — soustředná vazba, rovnoběžná, kolmá atd. Nástroj Vazby ozubených kol řídí otáčení jedné součásti vzhledem k jiné součásti. Vazby zámku udržují polohu a orientaci mezi dvěma součástmi. Vazby ozubené tyče a pastorku umožňují, aby lineární pohyb jedné součásti ozubené tyče zajistil kruhové otáčení druhé součásti pastorek a naopak.

Nástroj Vazby s omezeními omezuje pohyb konkrétní součásti v předem určeném rozsahu.

Časté dotazy

Vazba šířky vycentruje jazýček s šířkou drážky. Nástroj Inteligentní vazby automaticky vytváří vazby při přetahování součástí na požadované místo. Vazby trajektorie omezují vybraný bod na součásti k určité trase. Vazby Univerzální kloub řídí rotaci výstupní hřídele univerzálního klubu rotací vstupní hřídele kolem její osy. Vazby pantů omezují pohyb mezi součástmi na jeden rotační stupeň volnosti. Vytvořte díry a přidejte šrouby nebo součásti, které vyžadují další součásti a prvky.

Díry pro šrouby vytvoříte pomocí nástroje Průvodce dírami. Poté pomocí nástroje Inteligentní šrouby přidejte automaticky do děr standardní šrouby.

Kliknete na polozku Postupna lekce zvysit rozmery muzskeho clenu

Vyberte normu a typ dílu, který chcete vložit, a potom součást přetáhněte do sestavy. Vytvořte Inteligentní součástikteré vyžadují vkládání přidružených součástí a prvků, jako jsou šrouby a montážní díry. Když poté tuto inteligentní součást vkládáte do sestavy, můžete si vybrat, zda společně s ní vložíte i přidružené součásti a prvky. Vytvořte efektivní modulární sestavy s použitím podsestav. Tipy a Kliknete na polozku Postupna lekce na související témata najdete v sekci Práce s podsestavami.

Vytvořte simulace pohybu strojů.

Kliknete na polozku Postupna lekce Jak zvetsit clena Je-li clen 16 hodinek

Postup zobrazení pohybu stroje: Chcete-li během vytváření sestavy ověřit, jak na sebe součásti vzájemně působí, použijte nástroj Kontaktní přenos v nabídce Detekce kolizí. Když součást přetahujete nebo otáčíte, působí silou na všechny součásti, kterých se dotýká a můžete si prohlédnout pohyb součástí sestavy.

Podrobnosti najdete v Nápovědě pro pohybové studie Můžete vytvořit animace modelů, jako například otáčení nebo rozkládání modelu, pomocí Pohybu sestavy v pohybových studiích. Můžete přidat prvky simulace, které pohánějí součásti, jako například pružiny a motory nebo gravitaci, a ovládat a automatizovat tak pohyb.

Měření pokroku v čase v GarageBandu na Macu

Potřebujete řešit problémy, které se mohou objevit při pohybu součástí sestavy například v případě kolize součástí? Pomocí nástroje Detekce kolizí můžete zkontrolovat, zda se v souboru nachází součásti, které spolu kolidují. Jejich názvy jsou uvedeny v seznamu společně s celkovou velikostí objemem přesahu. Oblast přesahu je v grafické ploše zvýrazněna.

Pomocí nástroje Detekce kolizí můžete zjistit, zda při přesunu nebo otáčení součástí nedochází ke kolizím více součástí. Pomocí nástroje Ověření vzdálenosti můžete zkontrolovat minimální nitroglycerin masti ke zvyseni clenu mezi vybranými součástmi. Jsou-li problémy s pohybem Kliknete na polozku Postupna lekce způsobeny vazbami, použijte nástroj MateXpert k identifikaci těchto problémů.

Maximalizujte výkonnost velkých sestav. Použijte zjednodušené součásti zjednodušené součástiu kterých se zavádí do paměti jen podskupina dat modelu.

Zbývající údaje o modelu se načítají podle potřeby. Můžete také otevřít podsestavy jako zjednodušené součásti. Povolte režim Nastavení velkých sestav pro maximalizaci nastavení možností systému pro velké sestavy. Pomocí nástroje SpeedPak vytvoříte zjednodušené zobrazení sestavy bez ztráty odkazů.

Kliknete na polozku Postupna lekce Jak zoise muzskeho clena

Používání SpeedPak může výrazně zlepšit výkon při práci ve velkých a složitých sestavách a souvisejících výkresech.